Mish në zgarë

Meat House
Meat House
Kryqezimi Varrit Bamit ish profarma Tirane
Tiranë
Shtëpia e Birrës Kaon Shkodër
Shetitorja Molos, pedonale 2 ish “uniku”
Pedonale Ura Bunes ish “uniku”
Shkodër