Abonimi

– Abonimi Normal është falas.

– Abonimi VIP kushton 20€ në muaj ose me parapagesë vjetore kushton 200€.
Restorantet VIP shpallen në të gjiha faqet e udhëzuesit tonë në anën e djathtë, në faqen “Restorantet VIP”, në Faqen tonë në Facebook dhe gjithashtu për antarët VIP bëjme dizajnimin dhe mirëmbajtjen e një websajti profesional sipas dëshirës.


Kuota e abonimit – 50% zbritje
Pagesa nëpërmjet transferit bëhet vetëm për abonim vjetor.