Abonimi

– Abonimi Normal kushton 5€ në muaj ose me parapagesë vjetore kushton 50€.

– Abonimi VIP kushton 40€ në muaj ose me parapagesë vjetore kushton 400€.
Restorantet VIP shpallen në të gjiha faqet e udhëzuesit tonë në anën e djathtë, në faqen “Restorantet VIP”, në Faqen tonë në Facebook dhe gjithashtu për antarët VIP bëjme dizajnimin dhe mirmbajtjen e një websajti profesional sipas dëshirës.


Kuota e abonimit
Pagesa nëpërmjet transferit bankar bëhet vetëm për abonim vjetor.