Politika e Privatësisë

Të dhënat personale të klientëve tanë do të trajtohen në përputhje me ligjin 15/1999, të 13 dhjetorit, që rregullon mbrojtjen e të dhënave dhe klientëve (LOPD). Kjo vlen nëse ju hyni në faqen tonë të internetit dhe vendosni thjesht të shfletoni përmbajtjen ose i përdorni shërbimet e tona siç janë: publikimi i restorantit tuaj, reklamimi në websajtin tonë ose sponsorimi i të njejtit.

Sipas dispozitave të LOPD, ju njoftojmë se duke plotësuar formularin tonë, të dhënat tuaja personale do të ruhen me siguri të plotë në serverin tonë që strehohet në one.com në Kalvebod Brygge 24, DK-1560 Copenhagen, Danimarkë.

Ju në çdo kohë keni të drejtën dhe mundësinë e qasjes tek të dhënat tuaja për korrigjim apo anulimin e tyre.

Në asnjë rast dhe për asnjë arsye nuk do të zbulohen të dhënat tuaja palëve të treta.

Cookies në përputhshmëri të plotë me normat dhe ligjin e Bashkimit Europian, nuk do të përdoren në asnjë rrethanë për të keqpërdorur informatat e përdoruesve, por vetëm për të lehtësuar përdorimin e websajtit tonë dhe menaxhimit të tij.

Siguria

Sajti Restorantet Shqitare (www.restorantet.com) u nënshtrohet ligjeve të Bashkimit Europian për siguri të klientëve, për të mbrojtur humbjen, keqpërdorimin ose ndryshimin e informacionit nën kontrollin tonë.

Informacioni Financiar i Klientit (si numri i kartë kreditit, data e skadimit, të dhënat personale) sipas protokolit të pagesave dhe transakcioneve, do të shkojnë direkt në Bankë, kështuqë askush nga drejtuesit dhe të punësuarit në Websajtin Restorantet Shqiptare (www.restorantet.com) nuk ka qasje teri tek ato të dhëna.

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësime në lidhje me  politikën e sigurisë dhe privatësisë sonë ose në lidhje me praktikat dhe rregullat tjera të websajtit tonë ju mund të na kontaktoni nëprnjet emailit info @ restorantet . com ose nëpërmjet telefonit 0034 667888370.