Abonimi VIP

– Abonimi Normal është falas.

– Abonimi VIP kushton 20€ në muaj ose me parapagesë vjetore kushton 200€.
Restorantet VIP shpallen në të gjiha faqet e udhëzuesit tonë në anën e djathtë, në faqen “Restorantet VIP”, në Faqen tonë në Facebook dhe rrrjetet tjera sociale si Google+, Instagram, Twitter dhe Pinterest.
– Për antarët VIP gjithashtu kemi një ofertë speciale, për vetëm 10€ më tepër bëjme dizajnimin dhe mirëmbajtjen e një websajti profesional sipas dëshirës.


Kuota e abonimit
Pagesa nëpërmjet transferit bëhet vetëm për abonim vjetor.