Andoni Hotel Bar Restorant Llogora

Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
Ushqim i freskët bio.

Ambiente të këndshme të ngrohta në dimër e të freskëta në vere. Klienti është prioriteti ynë!

Orikum
9426
Llogora
Vlorë
Andon Hasko
0682400929
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora
  • Andoni Hotel Bar Restorant Llogora

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Andoni Hotel Bar Restorant Llogora