Bar Restorant Endrra

Bar Restorant Endrra
Bar Restorant Endrra
Një rëndesi e vecantë i përkushtohet përgatitjes dhe zbukurimit të pjatave kështu që jo vetëm dekorimi i restorantit por edhe ushqimi jonë paraqen një vepër artistike në vete. Ju bëftë Mirë!

Tashmë Restorant Endra është shtëpia juaj e madhe e gatimit, ku çdo gjë flet për një mikpritje dhe shërbim të ngrohtë, duke justifikuar punën e një stafi vërtet miqësor. Bar Restorant Endra është vendi i të gjitha moshave.

Rruga Velabisht, Berat
Berat
BERNARDO CILI
+355 69 720 9803
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra
 • Bar Restorant Endrra

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Bar Restorant Endrra