Bar Restorant KICA

Bar Restorant KICA
Bar Restorant KICA
Ushqimet tona jane bio dhe karakteristike te zones.

Që nga viti 1995.

Rruga Skënderbej
Peshkopi
Nesim Kica
0035521822744
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA
 • Bar Restorant KICA

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Bar Restorant KICA