Bar Restorant Vila 7

Bar Restorant Vila 7
Bar Restorant Vila 7
Shumë i mirë!

Në një zonë të përshtatshme.

Rruga e Kavajës
Tiranë
Vili
+355 68 206 9682
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7
 • Bar Restorant Vila 7

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Bar Restorant Vila 7