Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm

Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
Ushqimet tona janë ushqime tradicionale shqipëtare dhe veçanerisht tradicionale të zones tonë, Tek ne gjithashtu do gjeni edhe mish ferliku gici dhe qengji etj. Gjithashtu kemi mish zgarë.

Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm, ndodhet në zemër të alpeve në Razëm 40 km nga qyteti i Shkodrës. Lartësia e rrafshnaltës është 1030 m mbi nivelin e detit.

Razëm, Shkoder
4006
Razëm
Shkodër
068 634 9700
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm
 • Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Hotel Restorant Vecaj Antik Razëm