Mangall Restorant

Mangall Restorant
Mangall Restorant
Steakhouse, pizza

I vetmi restorant në Tiranë ku ushqimi që konsumohet gatuhet nga vetë ju në tavolinat zgarë.

Prush Tiranë
Rruga e Prushit
Tiranë
0695531703
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant
 • Mangall Restorant

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Mangall Restorant