Bar Restorant Marku Juban

Bar Restorant Marku Juban
Bar Restorant Marku Juban
Me shërbim e kualitet përherë e në rritje.

Kemi një përvojë të konsoliduar në sektorin e rerstoracionit, në të cilin opërojme që nga viti 2001.
Profesionalizmi dhe përvoja jonë vihen në dispozicionin tuaj. Bar-Restorant-Marku (Juban)
Së bashku gjithmon e më mirë!

Rruga Zef Jubani 8, Juban, Shkoder
4016
Juban
Shkodër
Fred Marku
+355666668007
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban
 • Bar Restorant Marku Juban

Dërgo mesazh drejtuesit të restorantit

Bar Restorant Marku Juban