Sponsorimi

– Sponsorimi i 1 udhëzuesit (websajti), cili do qoftë, i Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë ose i Diasporës kushton 200€ në Muaj ose me parapagesë vjetore kushton 1800€.

– Sponsorimi i të gjitha udhëzuesëve (websajteve) komplet të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë ose të Diasporës kushton 500€ në Muaj ose me parapagesë njëvjetore kushton 4200€.

Logoja (ose foto sipas dëshirës së sponsorit) shpallen në të gjiha faqet e udhëzuesit në anën e djathtë, në faqen “Sponsorët”, në Faqen tonë në Facebook dhe në të gjitha rrjetet sociale që janë lidhura me Restorantet Shqiptare. Gjithashtu informohen abonantët dhe bashkëpuntorët tonë nëpërmjet Email Marketingut për sponsorët tanë.


Çmimi i Sponsorimit
Pagesa mund të bëhet nëpërmjet transferit bankar, me Paypal ose cartelë banke që gjithashtu kalon nëpërmjet Paypalit që do të thotë se është pagesë e sigurtë.